Štátny príspevok pre mladých ako dotácia na bývanie

Na SR viac ako 50% mladých (do 34rokov) býva stále u rodičov. Štát sa túto skupinu snaží motivovať a podporovať pri riešení nového bývania a jedným zo spôsobov je práve štátny príspevok pre mladých.

Ako to funguje?

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je štátom dotovaná hypotéka. Klientovi sa odpočítajú 3% z úrokovej sadzby, ktorú má dohodnutú v úverovej zmluve. Tieto 3% sa rozdeľujú tak, že 2% prispieva štát + 1% prispieva banka = štátny príspevok pre mladých. Príspevok môžete poberať prvých 5 rokov splácania úveru. Pozor však na jednu vec. Štátny príspevok sa stanovuje na každý kalendárny rok individuálne v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. T. j. o 3 roky môže byť situácia iná, napríklad nižšia dotácia. Fixovať sadzbu na 5 rokov preto nemusí byť stále nevyhnutné.

„Dotácia“ sa poskytuje maximálne vo výške 50.000€, aj to maximálne na 70% hodnoty nehnuteľnosti. Ak teda kupujete nehnuteľnosť v hodnote 40.000€, 70% z hodnoty je 28.000€. Niektoré banky vám v rámci konkurenčného boja poskytnú zvýhodnenú sadzbu na celých 40.000€. Pri kúpe nehnuteľnosti v hodnote 75.000€, 70% z hodnoty je 52.500€. Štátny príspevok je však iba na 50.000€. Zvyšok už je na štandardnej sadzbe.

Banky majú tiež rôzny pohľad na poskytovanie a úročenie štátneho príspevku. Ak nechcete len tak prísť o takmer 3000€ prečítajte si aj tento článok.

Účel použitia

Využitie príspevku je účelové. Musí riešiť otázku bývania. Nedá sa teda využiť na kúpu pozemku alebo polyfunkčnej budovy. Prístupné sú tieto možnosti:

  1. Výstavba nehnuteľnosti (štátny príspevok je zvyčajne priznaný až po skolaudovaní nehnuteľnosti)
  2. Nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti – dom alebo byt (príspevok sa uznáva až v momente, keď na liste vlastníctva figuruje vaše meno – niektoré banky majú aj 2mesačné meškanie)
  3. Rekonštrukcia alebo prestavba nehnuteľnosti – v tomto prípade musíte účel zdokladovať (fotkami, faktúrami).

Podmienky na získanie

Prvou podmienkou je vek – tj. najneskôr do 35 rokov svojho života máte nárok na príspevok. Dovtedy môžete on požiadať a čerpať ho budete 5 rokov. Ďalšou podmienkou je príjem. Ten sa každý kvartál prehodnocuje. Vždy sa berie ako priemer v hospodárstve dva kvartály dozadu. Tj. od 1.7.2015 platí horná hranica 1090€/mes. v hrubom, čo je priemerný prijem za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015. Ak sú žiadatelia dvaja (nemusia byť nevyhnutne manželia), posudzovaný príjem sa násobí – t. j. 2180€/mes. Posudzovaný príjem sa berie za rok 2014, čiže stačí, že za rok 2014 som mal v hrubom menej ako 1090€/mes. a podmienku spĺňam, pričom teraz môžem bez obáv zarábať viac. (Hranica príjmu sa prehodnocuje každý kvartál – najnovšie číslo sa dočítate tu).

Výnimky na podmienky

Sú banky, ktoré akceptujú ručiteľov aj starších ako 35 rokov. Môžu to byť rodičia, súrodenci, partner. V prípade manželov – ak je jeden z manželov starší ako 35 rokov – tak pre splnenie podmienok bude nadobúdať nehnuteľnosť iba jeden z páru, pričom ten druhý vystupuje v role ručiteľa, ak nestačí príjem prvého (neumožňujú to všetky banky).

Ak prekračujem podmienku príjmu a som v úvere sám, vtedy môžem do úveru k sebe zobrať buď partnera alebo súrodenca, ktorý príjem nemal (tj. súčet dvoch príjmov je menší ako 2180€/mes. v hrubom). V prípade potreby môžem neskôr partnera z úveru „vymazať“, partner nemusí nadobúdať žiadnu časť nehnuteľnosti (taktiež to neplatí pre všetky banky).

Ak chcem rekonštruovať nehnuteľnosť a využiť štátny príspevok pre mladých, stačí, ak vlastním nejakú časť nehnuteľnosti – napr. 1/10. Nemusím vlastniť celú nehnuteľnosť, aby som využil príspevok.

Tipy pre podnikavcov

Zdá sa vám štátny príspevok ako celkom šikovná vec? Mám klientov, ktorí si kúpili byty iba kvôli príspevku, a následne ich začali prenajímať. Keď rozmýšľate podobne, mám pre vás ešte pár tipov, ako príspevok využiť efektívnejšie.

1. Viacnásobné čerpanie príspevku

Podmienky na príjem a na vek platia stále, plus platí, že štátny príspevok sa dá využiť iba na nový hypotekárny úver (nedá sa na štátny príspevok robiť refinancovanie starého úveru). Keď som však mladší napr. mám do 25 rokov, môžem celkovo o štátny príspevok žiadať až trikrát (do svojich 35 rokov). Po uplynutí piatich rokov splácania (tj. po skončení príspevku) jednoducho požiadam o nový príspevok – kúpim novú nehnuteľnosť. Keď napríklad už príspevok čerpám 3 roky a chcem kúpiť novú nehnuteľnosť, na staršej (3ročnej) hypotéke požiadam o zrušenie štátneho príspevku a žiadam štátny príspevok na novú nehnuteľnosť (opäť na 5 rokov) – tj. v jednom momente môžem využívať štátny príspevok iba na jednu nehnuteľnosť.

2. Riešenia pri partneroch a rodine

Ste manželský pár a chcete kúpiť dve nehnuteľnosti a využiť tak štátny príspevok pre oboch? Podmienky pre príjem a vek platia stále. Keď teda obaja máte menej ako 1090€/mes. v hrubom a ste schopný obaja(samostatne) splácať hypotéku môžete využiť možnosti zúženia BSM alebo vylúčenia veci z BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). V praxi to znamená, že danú nehnuteľnosť nadobudne iba jeden z páru výlučne do svojho vlastníctva a nehnuteľnosť teda nepatrí do BSM. Takéto obmedzenie (výnimku) z BSM stačí spraviť výlučne na kúpu nehnuteľnosti a postačí nato zápisnica od notára (stojí to cca 100€)

Jeden tip na záver

Mnoho klientov o tom ani nevie. Niektorým to je vôbec nedostupné. Kúpte nehnuteľnosť za hotovosť! Pri kúpe nehnuteľnosti za hotovosť sa často dá vyjednať lepšia cena ako keď má predávajúci čakať kým si vybavíte hypotéku – tu sa vážne prejaví „reč peňazí“. Následne takúto kúpu viete do jedného roka refundovať hypotékou, aj so štátnym príspevkom. Tak dostanete naspať peniaze, ktoré ste vyplatili za kúpu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments